Stöd oss

jonas_spaak_interviewpng

”Är man hjärtläkare och forskar samtidigt så bidrar forskningen till att man blir en bättre läkare”

Jonas Spaak är specialist i kardiologi och forskare på Danderyds sjukhus. Han fick idéen till att starta upp stiftelsen Hjärtat efter en vistelse i Kanada. Många sjukhus drivs där av insamlingsstiftelser som stöttar forskningen på ett annat sätt än här i Sverige.


– Jag tyckte att det fanns ett behov av den här typen av stiftelse även här och pratade därför med min klinikchef och sjukhusets vd. Vi bestämde oss därefter för att starta stiftelsen tillsammans. Anledningen att vi valde att fokusera på hjärt-kärlsjukdomar är för att det fortfarande är Sveriges och världens vanligaste dödsorsak och vi ser trots en hel del forskning att det finns mycket kvar att göra.


Jonas förklarar vidare att den forskning han och stiftelsen Hjärtat vill bedriva handlar om att omvandla detaljkunskaper de har idag till mer praktisk och bättre vård för patienterna. Högspecialiserad forskning på celler och möss i laboratorier ger resultat som kan leda till förbättrad behandling på 20-30 års sikt. Stiftelsen Hjärtat vill istället forska på sjukdomar och patienter som finns hos dem idag och förbättra behandlingar som kan ge resultat direkt, inte om 20 år. Målet i framtiden är att alla läkare och många sjuksköterskor på Hjärtkliniken ska vara engagerade i olika forsknings- och förbättringsprojekt.


 

– Jag är övertygad om att är man hjärtläkare och forskar samtidigt så bidrar forskningen till att man blir en bättre läkare och hänger med bättre i utvecklingen. Detta leder i sin tur till att man kan erbjuda den bästa och mest uppdaterade behandlingen.


Utöver Stiftelsen Hjärtat har Jonas även varit med och startat upp en mottagning för patienter med samtidig hjärt- njur- och diabetessjukdom (HND-Centrum), den 2:a kliniken i världen efter Vancouver i Kanada.


– 40 % av de som drabbas av hjärtinfarkt har även en nedsatt njurfunktion och närmare en tredjedel av alla patienter som passerar hjärtkliniken idag har en samtidig njur- och diabetessjukdom. Tidigare har dessa patienter flyttats runt mellan olika enheter. Det blir väldigt många olika specialister inblandade, många läkarbesök, många kockar och ingen som riktigt håller i helheten. Därför startade vi HND-Centrum, här samlar vi specialisterna runt patienten, istället för tvärtom.


Idag finns det ett behov och framförallt en möjlighet till att göra hjärt-kärlvården bättre. Trots att det har forskats på hjärt- och kärlsjukdomar sedan 50-talet så finns det fortfarande mycket kvar att göra, både när det gäller livsstil och medicinsk behandling.


– I slutändan så är det som betyder mest för mig att få de patienter jag träffar att må bättre och leva längre, avslutar Jonas innan det är dags att träffa nästa patient.



Under en dag hinner ditt hjärta slå 100 000 slag, detta innebär att hjärtat slår ungefär 30 miljoner slag per år och 2,5 miljarder gånger under din livstid.