Stöd oss

researchjpg

Forskning & vård i framtiden

Danderyds sjukhus har Sveriges näst största akutmottagning och behandlar årligen närmare 800 människor med hjärtinfarkt. Våra forskare är läkare och sjuksköterskor som varje dag befinner sig ute bland patienter.

Därför kan vi ge en sjukvård med spetskompetens och en forskning inriktad på de viktigaste folksjukdomarna; högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.


Aktuella forskningsprojekt

Projekt vi hittills stött

2016-18

 

Raffaele
Scorza

 

Den prognostiska betydelsen av ventrikulära extraslag hos patienter utan kända hjärtsjukdomar

 

2016

 

Christina
Ekenbäck

 

SAFT-studien: Sympatisk och vaskulär funktion vid Takotsubo syndrom

 

2016

 

Johan
Engdahl

 

The SILENCE study - screening in high-risk groups for atrial fibrillation

 

2016

 

Fredrik
Wallentin

 

Att förbättra upptäckt, behandling och prognos av hjärtsvikt hos patienter med hypertoni i en stor svensk primärvårdskohort

 

2016

 

Hans
Persson

 

Mikropartiklars proteom vid kranskärlsjukdom och normal hjärtfunktion, eller nedsatt ejektionsfraktion eller bevarad ejektionsfraktion med tecken till diastolisk dysfunktion 

 

2017

 

Jonas Persson

 

Mikrovaskulär   dysfunktion i hjärtats kranskärl hos patienter med stabil kranskärlssjukdom

 

2017

 

Mattias
Ekström

 

Improved antihypertensive treatment and effects on a stiff myocardium, particularly in women

 

2017

 

Helge
Brandberg

 

Mervärdet av datoriserad anamnestagning för säkrare och effektivare handläggning av patienter som söker för akut bröstsmärta

 

2017

 

Katrin
Kemp Gudmundsdottir

 

Systematic screening for atrial fibrillation with NT-proBNP and handheld ECG recordings

 

2017

 

Pia
Lundman

 

Förekomst och betydelse av störningar i blodsockeromsättning och diabetes hos patienter med förmaksflimmer

 

2018

 

Tove
Fredriksson

 

Prognosis and clinical implications of very short episodes of atrial fibrillation (micro-AF)

 

 

 

2018

 

Sofia
Cederström

 

Biomarkers in subclinical and manifest cardiovascular disease

 

2019

 

Ali
Allahyari

 

Effekter av att införa ESC/EAS 2019 års riktlinjer om dyslipidemi på patienter med nylig hjärtinfarkt

 

2019

 

Tommy
Andersson

 

Antikoagulationsbehandling och dess påverkan på demensmarkörer

 

2019

 

Viktor
Taune

 

Rapid determination of anticoagulating effects of NOAC in whole blood using ROTEM

 

pictogram-animation2gif

Brustet hjärta

Brustet hjärta eller Takotsubo som det medicinskt också kallas är ett syndrom som liknar en akut hjärtinfarkt men med skillnaden att kranskärlen inte har några förträngningar. Orsaken bakom tros vara ett kraftigt stresspåslag, antingen psykiskt eller fysiskt. Brustet hjärta är vanligare hos kvinnor än män. Man vet idag inte hur man ska behandla dessa patienter och därför görs nu en studie på vad som skiljer dessa åt i detalj från vanliga hjärtinfarkter, och vilken behandling de bör få.

Ansvarig forskare: Dr. Jonas Spaak och Dr. Christina Ekenbäck.

hjarta-verkligtpng

HND-Centrum

HND-centrum är en nystartad klinik för patienter med samtidig hjärt- njur- och diabetessjukdom. En unik klinik som ska samordna behandlingen för dessa patienter på ett smidigt och helhetstänkande sätt. Detta är den andra kliniken i världen efter Vancouver i Kanada.

Ansvarig forskare: Dr. Jonas Spaak.


Blodproppar

Varför får man blodproppar i kranskärlen och hur byggs dessa upp under en hjärtinfarkt? Detta undersöker vi nu i ett forskningsprojekt där vi använder nya avancerade tekniker som kan se igenom blodkärlens vägg under kranskärlsröntgen och ge en bild av det fett, s.k. plack, som kan spricka och orsaka hjärtinfarkt.

blodproppvertikalpng


Hjärtat är kroppens viktigaste muskel. Den arbetar varje sekund, minut och timme fram till en människas sista andetag.