Stöd oss

researchjpg

Forskning & vård i framtiden

Danderyds sjukhus har Sveriges näst största akutmottagning och behandlar årligen närmare 800 människor med hjärtinfarkt. Våra forskare är läkare och sjuksköterskor som varje dag befinner sig ute bland patienter.

Därför kan vi ge en sjukvård med spetskompetens och en forskning inriktad på de viktigaste folksjukdomarna; högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.


Aktuella forskningsprojekt

Hjärtstartare

Idag får patienter en inopererad hjärtstartare tidigast 3 månader efter en hjärtinfarkt, trots att risken för död är som störst de första månaderna efter infarkten. Vi forskar nu på vilka av dessa patienter som behöver en hjärtstartare insatt direkt.

blixtpng

Hjärtstartare vid livets slutskede

Hjärtstartare räddar liv men kan ge problem vid livets slutskede, som i värsta fall leder till svåra elektriska stötar under dödsskedet. Vi forskar nu på hur denna risk kan minimeras, ett forskningsprojekt som uppmärksammats över hela världen.


Brustet hjärta

Brustet hjärta eller Takotsubo som det medicinskt också kallas är ett syndrom som liknar en akut hjärtinfarkt men med skillnaden att kranskärlen inte har några förträngningar. Orsaken bakom tros vara ett kraftigt stresspåslag, antingen psykiskt eller fysiskt. Brustet hjärta är vanligare hos kvinnor än män. Man vet idag inte hur man ska behandla dessa patienter och därför görs nu en studie på vad som skiljer dessa åt i detalj från vanliga hjärtinfarkter, och vilken behandling de bör få.

Ansvarig forskare: Dr. Jonas Spaak och Dr. Christina Ekenbäck.

hjarta-verkligtpng

HND-Centrum

HND-centrum är en nystartad klinik för patienter med samtidig hjärt- njur- och diabetessjukdom. En unik klinik som ska samordna behandlingen för dessa patienter på ett smidigt och helhetstänkande sätt. Detta är den andra kliniken i världen efter Vancouver i Kanada.

Ansvarig forskare: Dr. Jonas Spaak och Prof. Mårten Rosenqvist, Dr. Peter Doliwa med flera.


Blodproppar

Varför får man blodproppar i kranskärlen och hur byggs dessa upp under en hjärtinfarkt? Detta undersöker vi nu i ett forskningsprojekt där vi använder nya avancerade tekniker som kan se igenom blodkärlens vägg under kranskärlsröntgen och ge en bild av det fett, s.k. plack, som kan spricka och orsaka hjärtinfarkt.

blodproppvertikalpng

Avslutade projekt

Blodförtunnande behandling

Ett forskningsprojekt för patienter med förmaksflimmer har visat att blodförtunnande medicinering med Waran minskar risken för hjärtinfarkt väsentligt, även för patienter med nedsatt njurfunktion. Detta har man inte vetat om tidigare.


Utsugning av blodproppar

Vi deltog i ett nationellt forskningsprojekt där vi testade metoden att suga ut blodproppar från kranskärlen under pågående hjärtinfarkt. Behandlingen visade sig inte vara särskilt effektiv då den både är tidskrävande och inte ger någon förbättrad prognos jämfört med andra behandlingar. Tidigare trodde man metoden var bra, men vi kan nu spara värdefull tid vid en akut hjärtinfarkt genom att inte göra en onödig behandling.

Ansvarig forskare: Nationellt samarbetsprojekt.

korspng

Hjärtat är kroppens starkaste muskel. Den arbetar varje sekund, minut och timme fram till en människas sista andetag, så kanske inte så konstigt när man tänker efter.