Stöd oss

heart_diseasejpg

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är de vanligaste folksjukdomar vi har och är både i Sverige och resten av världen den vanligaste dödsorsaken. Våra läkare och forskare träffar varje dag många patienter med någon av dessa sjukdomar.

Men utvecklingen med hjälp av forskningen går hela tiden framåt och hjälper oss att bedriva en vård av högsta kvalité.


De vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna

Hjärtinfarkt

Drabbas man av en hjärtinfarkt beror det oftast på att en blodpropp täppt till ett av hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera, och en bit av hjärtats muskel dör. Vid en hjärtinfarkt krävs alltid akutvård då det är en livshotande sjukdom.

Vi på Danderyds sjukhus är bäst och snabbast i Sverige på att behandla akuta hjärtinfarkter med ballongdilatation. Symtom på hjärtinfarkt är oftast bröstsmärta men även andnöd, tryckkänsla, ihållande magvärk eller nackvärk kan bero på hjärtinfarkt. Ring alltid 112 om du misstänker att du eller en anhörig drabbats!

hjartinfarkt-ekgpng

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som beror antingen på att själva hjärtmuskeln är försvagad och inte orkar dra ihop sig eller att hjärtat blivit stelt och får svårare att fyllas med blod innan det pumpas ut i kroppen. Hjärtsvikt kan utvecklas fort som efter en hjärtinfarkt eller gradvis med ökande ålder. Hjärtsvikt leder ofta till att man samlar på sig vätska i kroppen. Det finns idag en rad läkemedel och även speciella pacemakers som påtagligt förbättrat livet för de som drabbas av hjärtsvikt.

pumpenpng

formaksflimmer-ekgpng

Förmaksflimmer

Det som händer i kroppen vid förmaksflimmer är att hjärtat slår oregelbundet och ofta för snabbt för att kunna pumpa ut blodet lika effektivt som det annars brukar. Det kan antingen komma attackvis eller bli ett kroniskt tillstånd. Förmaksflimmer är vanligare med ökande ålder. Förmaksflimmret i sig är sällan farligt, men ökar risken för att det ska bildas blodproppar i hjärtat som kan åka iväg och orsaka en stroke.


blodtryckmatarepng

Högt blodtryck

Två miljoner svenskar har högt blodtryck, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen. Blodtrycket anges ofta med två siffror, därövertrycket står för det tryck hjärtat skapar i blodkärlen när hjärtat pumpar ut blod, ochundertrycket anger det tryck som finns kvar i blodkärlen när hjärtat slappnar av. Har man ett blodtryck högre än omkring 140/90 påverkar det blodkärlen som blir stelare och ökar risken för stroke och hjärtinfarkt. Högt blodtryck ökar också risken för hjärtsvikt och njursvikt. Har man högt blodtryck behövs i de flesta fall medicinering för att sänka det.


brainpng

Stroke

Får man stroke innebär det att man får en blodpropp i något av hjärnans blodkärl eller en blödning. Detta leder till syrebrist som kan skada funktioner i det område där blodproppen eller blödningen sitter. Detta ger olika symtom beroende på vart proppen sitter, som svaghet i en arm eller ett ben, hängande mungipa, blindhet, eller svårare för att prata. Många som får stroke har bakomliggande hjärt-kärlsjukdomar som förmaksflimmer eller högt blodtryck. Vid stroke behöver man akutvård. Ring alltid 112 om du misstänker att du eller en anhörig drabbats!


Hos en vanlig frisk person pumpar hjärtat 5 liter blod i minuten men vid intensiv träning kan hjärtat pumpa ut 5-10 gånger så mycket dvs. ända upp till 40 liter per minut.