Stöd oss

about_shjpg

Vi kämpar för ditt hjärta

Vi jobbar för alla våra hjärtan varje dag. Vi vet att vi kan göra skillnad! Hjärt- och kärlsjukdomar är Sveriges och världens vanligaste dödsorsak

Det vill vi ändra på, därför bestämde vi på Danderyds sjukhus oss för att starta stiftelsen Hjärtat.

Läs mer

Vi jobbar för alla våra hjärtan varje dag. Vi vet att vi kan göra skillnad! Hjärt- och kärlsjukdomar är Sveriges och världens vanligaste dödsorsak.


Det vill vi ändra på, därför bestämde vi på Danderyds sjukhus oss för att starta stiftelsen Hjärtat.


Sedan 1980 har antalet dödsfall bland hjärtinfarkter i Sverige mer än halverats men vi är övertygade om att vi kan komma ännu längre, genom att fortsätta den framgångsrika forskning vi idag redan gör.

Istället för att bedriva forskning instängda på ett labb vill vi vara ute bland patienterna. Där kan vi förbättra det som direkt gör skillnad. Det gynnar både vård och forskning.


Styrelsen i stiftelsen Hjärtat jobbar ideellt och säkerställer att alla bidrag går till aktuella projekt inom vår hjärt- och kärlforskning, där de gör skillnad!


Forskningsresultat

Blodförtunnande behandling

Ett forskningsprojekt för patienter med förmaksflimmer har visat att blodförtunnande medicinering med Waran minskar risken för hjärtinfarkt väsentligt, även för patienter med nedsatt njurfunktion. Detta har man inte vetat om tidigare.

pictogram-animation2gif

Under en dag hinner ditt hjärta slå 100 000 slag, ungefär 30 miljoner slag per år och 2,5 miljarder under din livstid.

metronompng


Personlig hjärt-startare

Idag får patienter en inopererad hjärtstartare tidigast 3 månader efter en hjärtinfarkt, trots att risken för död är som störst de första månaderna efter infarkten. Vi forskar nu på vilka av dessa patienter som behöver en hjärtstartare insatt direkt.

Läs mer

Intervju med Jonas Spaak, kardiolog

Är man hjärtläkare och forskar samtidigt så bidrar forskningen till att man blir en bättre läkare.

Läs mer